Вашите бисквитки (cookies) са изключени. Моля, включете ги, за да можете да пазарувате в магазина
Контакти

Иво Бацалов
Управител


Александра Бацалова
Продуктов мениджър


Тихомир Петров
Търговски представител - град София


Костадин Великов
Търговски представител – град Пловдив
Александър Рашков
Търговски представител - Североизточна България
Счетоводство
Касиер-счетоводител
Изпратете ни съобщение